طراحی و مدل سازی

نمونه ای از طراحی درب های فرفورژه و مدل سازی درهای ورودی بیمارستان پارس ساخته شده در کارخانه گروه صنعتی قصرفلز